Utfordringer, løsninger og fremdrift?

De siste ukene har vært ganske travle, selv om det ikke alltid synes. Egentlig skulle vel kaffen nå vært spredd på mange flere utsalgssteder, brenneriet skulle vært flyttet og det skulle vært mye større virksomhet?

Ja, og nei. Brenneriet er fortsatt i garasjen. Produksjonen er fortsatt på lavt nivå, og utsalgsstedene som står klar venter utålmodig. Jeg har hele tiden vært klar på at jeg har prioriteringer utenom kaffen som også har gjort at det ikke alltid er tid til å produsere. Blant utfordringene kan nevnes helse, både egen og i familie. 

Som mange andre som driver med produksjon av håndtverksprodukter, har jeg måttet sørge for at ikke bare å ha utstyr på stell, men også råvarer. Selv med den gode startkapitalen startskudd-kampanjen ga, har dette betydd at jeg har måttet investere ganske tungt i kaffebønner fra forskjellige verdensdeler. 

Lokaler, utstyr og effektivitet

Med dagens utstyr er det en tidskrevende prosess å produsere i kommersielle størrelser. Men det er ingen umulighet. Jeg har likevel valgt å nedprioritere lokaler, mens jeg jobber inn kapital til større brenner og varelager. Ved å få på plass større brenner, vil produksjonseffektivitet økes. Med et større utvalg kaffe i varelageret vil det også bli mulig å treffe bedre på smaksprofil til flere kunder. Med dagens utvalg har vi en bred variasjon i kaffe, men det er naturligvis mulig å ha mange, mange andre smaker.

Med økt effektivitet i produksjon vil det også åpne seg mer tid til å drive med utvikling av nye kaffeer og mer salg. Kanskje dette vil bidra til å få kaffen spredd mer utover lokalsamfunnet ? 

Fremdrift og planer !

Fra tirsdag og utover, settes produksjon på høygir. Brenneren kjøres mer eller mindre NON-stop frem til aller siste bønne i råvarelageret er brent. All kaffen vil leveres ut til salg, med unntak av noe kaffe som jeg har reservert til et privat prosjekt.

Håpet er at midlene fra denne harde produksjonsrunden vil kunne åpne en mulighet til å finne egnede lokaler, før strømregningen for å holde garasjen varm blir særlig høyere. Jeg legger ikke skjul på at garasjen er suboptimal, men vil som sagt prioritere utstyr og råvarer, så lenge som mulig.

De som har meldt interesse for å være utsalgssted for mikrobrenneriet, vil få et besøk av meg. Noen uanmeldt, andre etter avtalt. Og har du ikke hørt noe, er det fritt frem å ta kontakt.