Startskudd over, hva skjer nå?

Som jeg skrev i startskudd kampanjen, går hele etableringen i faser, og jeg er nå på det punkt at jeg kan forberede neste fase, produksjonsbrenning av lokaltilpasset kaffe!

Hvor går startskudd midlene?

Det aller første som går i bestilling er en kommersiell brenner, med muligheter for datalogging og repeterende profiler. Nest etter dette må jeg anskaffe en kvern som takler kommersielle mengder kaffe. Selv om brenner anskaffes ny, vil jeg prøve å finne en billig og brukt kvern, der det kanskje bare behøves litt TLC (kjærlighet og vedlikehold).

Forbruksmateriell som kaffeposer, bønner og gass har jeg et lite lager av, så dette må også utvides. Jeg ønsker gjerne å ha et råvarelager som skal være tilstrekkelig for minst 2 mnd produksjon. Det jeg ikke får finansiert ved hjelp av startskudd midlene, vil finansieres av salgsinntektene i brenneriet, så i aller verste fall kan det ta noe tid å bygge opp dette lageret.

Markedsmateriell og markedsføring generelt vil i oppstartsfasen være svært dugnad og velvillighetsbasert. Mens jeg utvikler brenne profiler og får kalibrert utstyr, vil jeg være avhengig av en «kjerne» kunder som ser interesse i utvikling og forbedring. Ideelt sett er dette kunder som aktivt kommer med innspill og tilbakemeldinger, men også som sprer kaffeglede til andre.

Neste fase

Da jeg, som flere bør ha fått med seg, sliter noe med egen helse og livssituasjon, vil jeg k begynnelsen sikte på å jobbe noe begrenset. Jeg er avhengig av å få NAV med på laget for å sørge for at jeg ikke er ens avhengig av brenneriets inntjening, men håper såklart de ser verdien i å få meg «ut av systemet». Etterhvert som inntjening øker og jeg finner rutiner som tillater meg å øke produksjon uten å gå på bekostning av helse og økonomi, håper jeg såklart å kunne livnære meg gjennom kaffe.

Dersom NAV nå bifaller min tankegang og føler dette kan være noe, er det i min hensikt å snarest finne passende produksjonslokaler sentrumsnært i Haugesund. Her sikter jeg med tiden på å også kunne tilby produksjonsutsalg, men primært er det bare brenneri og kaffelab. Dette innebærer at lokalene må ha mulighet for god ventilasjon, samt god belysning. Tilgjengeleg trenger ikke lokalet å være særlig stort.

Planer for fremtidig kaffe

Jeg ønsker å tilby flere typer kaffe, og sikter på å ha et utvalg som både tilfredsstiller den gjengse kaffedrikker, men også noen utvalgte spesialkaffe. Til sesonger som jul og påske vil jeg lage spesielt tilpasset kaffe.

Idet jeg legger den gammeldagse brenneren på hylla, og går over til moderne teknologi, vil jeg måtte benytte en del tid til prøvebrenning og smaking av brent kaffe. De som har valgt å gi full støtte på startskudd.no, vil få muligheten til å komme med sine innspill også, før første produksjonsbrenning iverksettes.

Mitt håp, dersom alt klaffer maksimalt er å kunne starte produksjon i løpet av sommeren. Selv om dette virker noe ambisiøst, føler jeg at mine forberedelser og arbeidet jeg har gjort med dette sol hobby, legger et bra grunnlag for å klare å få ting til. Jeg er alltids åpen for innspill og tilbakemeldinger, og har du noen tanker du vil dele med meg, er det ingen grunn til å nøle.

Mvh

Christian Nistad